Bamboo Mountain Gaiwan

Bamboo Mountain Gaiwan
$25.00
Quant

This 4.2in porcelain gaiwan is perfect for brewing any kind of tea.

"Gai" means lid, "wan" means bowl, the saucer will ensure you wont burn your hands as you sip your tea.

 

Volume: 180 ml

Suggested Teas: You can brew any kind of tea in this gaiwan.

: *
: *
: *
 
bamboo mountain gaiwan
Home Store "Jia Cang" Loose Leaf Black Puer 2012 Nuo Mi Xiang Xiao Qing Tuo (Sweet Rice Fragrance Mini Green Tuo Cha) 2011 Yin Gou Mei (Silver Fish Hook Eyebrow) Green Tea 2014
$6.92
$7.10
$8.11
 
Gu Zhu Zi Sun (Purple Bamboo Shoot) Green Tea 2014 Da Hong Pao (Big Red Robe) Rock Wulong 2014 Jin Guan Yin Wulong Tea 2014
$14.48
$20.40
$45.64
 
Da Xue Shan (Snow Mountain Green Puer Cake) 2011 357g Yu Le Fish Lid Purple Yixing Pot Two Color Peach-Shaped Yixing Clay Tea Pot
$74.70
$128.00
$168.00