Bamboo Mountain Gaiwan

Bamboo Mountain Gaiwan
$25.00
Quant

This 4.2in porcelain gaiwan is perfect for brewing any kind of tea.

"Gai" means lid, "wan" means bowl, the saucer will ensure you wont burn your hands as you sip your tea.

 

Volume: 180 ml

Suggested Teas: You can brew any kind of tea in this gaiwan.

: *
: *
: *
 
bamboo mountain gaiwan
Nuo Mi Xiang Xiao Qing Tuo (Sweet Rice Fragrance Mini Green Tuo Cha) 2011 Meng Ding Huang Ya (Yellow Buds) Organic Yellow Tea 2013 Da Ye Shu Xiang (Large Leaf) Loose Leaf Black Puer 2005
$7.10
$11.00
$11.80
 
Liu An Gua Pian Organic Green Tea 2014 Tai Ping Hou Kui Organic Green Tea 2013 Bai Hao Yin Zhen (Silver Needle) Organic White Tea 2013
$15.18
$16.90
$18.47
 
Premium Huang Shan Mao Feng Organic Green Tea 2012 Pink Glass Handle No-Drip Tea Pot Jing Mai Da Shu Bing (Black Puer Cake) 2011 357g
$21.38
$45.00
$79.44