Birds In Spring Gaiwan

Birds In Spring Gaiwan
$25.00
Quant

This  porcelain gaiwan is perfect for brewing any kind of tea.

"Gai" means lid, "wan" means bowl, the saucer will ensure you wont burn your hands as you sip your tea.

 

Volume: 180 ml

Suggested Teas: You can brew any kind of tea in this gaiwan.

: *
: *
: *
 
birds in spring gaiwan
Yin Gou Mei (Silver Fish Hook Eyebrow) Green Tea 2013 Fo Mei (Buddha's Eyebrow) Organic Green Tea 2014 Nuo Mi Xiang Xiao Qing Tuo (Sweet Rice Fragrance Mini Green Tuo Cha) 2011
$5.91
$6.25
$7.10
 
Jin Ya Zhen Shan Xiao Zhong (Golden Lapsang Souchong) 2013 Gong Ting (Palace) Loose Leaf Puer 2008 Organic Shade-Grown Matcha 2014- 50 grams
$11.80
$12.80
$14.53
 
Bai Ji Guan (White Rooster Crest) Rock Wulong 2013 Que She (Sparrow's Tongue) Rock Wulong 2014 Ming Qian An Ji Bai Cha Organic Green Tea 2014
$14.57
$18.34
$19.35