Dragon Ring Yi Xing Clay Pot

Dragon Ring Yi Xing Clay Pot
$45.00
Quant
Description coming soon.

: *
: *
: *
 
dragon ring yi xing clay pot top view
dragon ring yi xing clay pot front
dragon ring yi xing clay pot back
Da Ye Shu Xiang (Large Leaf) Loose Leaf Black Puer 2005 Qi Dan (Original Bush Big Red Robe) Rock Wulong 2014 Tie Luo Han (Iron Monk) Rock Wulong 2013
$11.80
$17.32
$18.23
 
Ming Qian An Ji Bai Cha Organic Green Tea 2014 Feng Huang Shui Xian (Phoenix Narcissus) Organic Dan Cong Wulong 2013 Birds In Spring Gaiwan
$19.35
$24.22
$25.00
 
Ribbed Glass Pot with Plastic Lid Jin Guan Yin Wulong Tea 2014 Lao Cong (Old Bush) Shui Xian Rock Wulong 2014
$39.00
$45.64
$57.46