Six Sided Yi Xing Pot

Six Sided Yi Xing Pot
$55.00
Quant

A small yi xing clay pot with a unique six-sided shape.

 

Volume: 120 ml

Type of clay: Red color yi xing clay

Suggested teas: puer and wulong

: *
: *
: *
 
six sided yi xing pot
Li Li Xiang Anxi Wulong 2012 Zhu Ye Qing (Green Bamboo) Organic Green Tea 2014 Yin Hao Long Zhu (Silver Dragon Jasmine Pearls) Scented Tea 2012
$9.38
$12.33
$12.92
 
Gu Zhu Zi Sun (Purple Bamboo Shoot) Green Tea 2014 Liu An Gua Pian Organic Green Tea 2014 Small Flower Gaiwan
$14.48
$15.18
$16.80
 
Countryside Cow Gaiwan 2004 Tai Lian Brick 250g Big Well and Fence Yi Xing Pot
$19.80
$78.50
$125.00

Product rating

Customer Reviews