Green Tea Sampler

Green Tea Sampler
$23.50
Packed
Quant

Our 2011 Green Tea Sampler combines six distinct green teas from different tea regions:

Da Fo Long Jing (Big Buddha Dragon Well) Organic Green Tea 10g

Zhu Ye Qing (Green Bamboo) Organic Green Tea 10g

Premium Huang Shan Mao Feng Organic Green Tea 10g

Gao Shan Lu Feng (High Mountain Green Phoenix) Organic Green Tea 10g

Fo Mei (Buddha's Eyebrow) Organic Green Tea 10g

Jian Cha (Shade Grown Sencha) Organic Green Tea 10g

Our samplers come packed in a beautiful Chinese tea caddy - also available without caddy.

: *
: *
: *
 
Mo Li Long Zhu (Jasmine Pearls) Scented Tea 2012 Hua Xin Mu Dan (Chrysanthemum Peony) Display Tea 2012 4pc Gong Xi Zhu Cha (Gunpowder) Organic Green Tea 2012
$8.93
$9.35
$9.39
 
Gu Zhu Zi Sun (Purple Bamboo Shoot) Green Tea 2014 Huang Zhi Xiang (Yellow Sprig) Dan Cong Wulong 2013 Da Fo Long Jing (Big Buddha Dragon Well) Organic Green Tea 2013
$14.48
$14.99
$15.06
 
Countryside Cow Gaiwan Seven Cups Sheng Bing (Green Puer Cake) 2008 400g Tortoise and Baby Dragon Yi Xing Pot
$19.80
$56.12
$138.00

Product rating

Customer Reviews